• بنر4

کمک های پردازش مستربچ بازدارنده شعله/ مستربچ رنگ

در فرآیند پردازش مستربچ بازدارنده شعله/ مستربچ رنگ، مشکلاتی مانند تجمع تونر، انباشته شدن قالب و غیره اغلب ناشی از پراکندگی ضعیف جریان است.این سری از مواد افزودنی می تواند خواص پردازش، خواص سطح و خواص پراکندگی را بهبود بخشد، به طور موثر ضریب اصطکاک را کاهش دهد.

پیشنهاد محصول:پودر سیلیکون S201

مستربچ مقاوم در برابر شعله

 مستربچ رنگی

1
2

 مستربچ پرکننده با دمای بالا

 مستربچ کربن سیاه

 مستربچ کربن سیاه

...

 امکانات:

افزایش قدرت رنگ آمیزی

امکان پیوند مجدد پرکننده و رنگدانه را کاهش دهید

خاصیت رقیق سازی بهتر

خواص رئولوژیکی بهتر (قابلیت جریان، کاهش فشار قالب و گشتاور اکسترودر)

بهبود راندمان تولید

پایداری حرارتی و ثبات رنگ عالی

 

3